Termal Sağlık ve Turizm Derneği ( TESTUD ) Kamu ve Özel Kurumlardan Sağlık Turizmi Eğitim programlarının düzenlenmesi konusunda gelen yoğun talepler doğrultusunda, “ Sağlık Turizminin Geleceği ve Sağlık Turizmine Nitelikli Eleman Yetiştirme” Projesi’nin eğitim programları sektörde başarılı ve deneyim sahibi paydaşlarında görüşleri alınarak planlanmıştır.

Eğitimlerin uygulama aşamasında Sağlık Turizminde  sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında "Termal Sağlık Turizmi Tesis İşletmeciliği " - " Sağlık Turizmi Yardımcı Eleman Yetiştirme " ve '' Sağlık Turizmi Acentası ve Girişimcilik '' Eğitim programlarının düzenlenmesine karar verilmiştir. 

Eğitim Programların Amacı: 

Sağlık Turizmi alanında faaliyet gösteren, Özel ve Kamu kurumlarının sayısının her geçen gün artması bu alanda yetişmiş Sağlık Turizmi Personeli ihtiyacınıda beraberinde getirmektedir. Program, Özel/Kamu İşletmelerinde ve sektörde faaliyet gösteren Acentalarda çalışan personelin Sağlık Turizmi alandaki gelişmeleri ve güncel uygulamaları öğrenmelerini, hasta ilişkilerini daha iyi yönetebilme ve halkla ilişkiler konusundaki becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.  

Programa kimler katılabilir: 

1 ) Kamu / Özel sektör hemşire ve sağlık personelleri,

2) Sağlık Turizm birimlerinde görev yapan çalışanlar,

3) Sağlık Turizmi Acentası yöneticisi ve çalışanları,

4) Girişimciler

Termal Sağlık Turizmi Tesis İşletmeciliği Eğitimi
Tarih : 3-4 Şubat 2018
900 TL

Sağlık Turizmi İşletmelerinde Kalite ve Hasta Yönetimi

Sağlık Turizmi İşletmelerinde Pazarlama

Yabancı Hastaların Faturalama Hizmetleri

Sağlık Turizmi İşletmeleri Yönetimi – 1

Sağlık Turizmi İşletmelerinde Performans Yönetimi

Sağlık Turizmi Hizmetleri ve Politikaları

Türkiye’de Sağlık Turizmi Uygulamaları

Sağlık Turizminde Bilişim Hizmetleri

Sağlık Turizminde Halkla İlişkiler

Sağlık Turizmi İşletmeleri Yönetimi – 2

Sağlık Turizmi Yardımcı Eleman Yetiştirme Eğitimi
Tarih : 17-18 Şubat 2018
800 TL

Sağlık Turizmine Giriş

Dünyada Sağlık Turizmi Uygulamaları

Türkiye’de Sağlık Turizmi Uygulamaları

Sağlık Turizmi Türleri ve Uygulamaları

Sağlık Turizmi Pazarlaması

Sağlık Turizmi Mevzuatı; Vergi ve Faturalandırma

Sağlık Turizmi Hizmetlerinde Örgütlenme ve Yönetim

İdari hizmetler/ İletişim ve Halkla İlişkiler

Sağlık Hukuku ve Hasta Hakları

Mesleki Uygulama