Termal Sağlık ve Turizm Derneği olarak amacımız: ülkemizin sağlık turizmindeki farkını her geçen gün artırırken, hekimleri, termal tesisleri, fizik tedavi merkezleri ve hastaneleri tek çatı altında toplayarak ülkemizin sağlık turizmindeki başarılarının tanıtılması, sektörü ve hastaları iç içe düşünerek, ülkemize gelen hastaların sağlıklarını geri kazanmaları için ilgili tedavi yöntemlerini gözden geçirmek, yeni yöntemler bulmak, günümüzdeki yöntemlerin verimliliğini gözlemlemek, ülkemizin coğrafi ve kültürel özelliklerine dair tanıtımlar, fuar ve kongreler düzenlemek. Doğru tedavi yöntemi uygulanmasını sağlarken hem kayıt altına almak, hem de döviz kazandırıcı faaliyetleri artırmaktır.