Sağlık Turizmi, bir ülkeden diğer bir ülkeye herhangi bir sebeple (bekleme süresinin uzunluğu, tedavinin...
Kaplıca sözcüğü, ılıcanın üstüne bir hamam yapılması sonucunda ortaya çıkan tesisin kapalı ılıca biçiminde...
Termal Turizm Termal turizm, termomineral su banyosu, soluma, içme, çamur banyosu gibi etkinliklerinin yanında...

Etkinlik Takvimi

  Derneğimiz 2018 faaliyet yılını kapsayan bir dizi etkinlik planlamıştır. Bu etkinliklerle ulaşılmak istenilen amaç;  Termal Sağlık Turizmi’nin ülkemizde hak ettiği noktaya gelmesine katkıda bulunmak, yurtdışına yönelik faaliyetlerle Türkiye’de ki termal tesisleri ülkemize turist gönderme potansiyeli olan yabancı seyahat acentalarına, fizik tedavi merkezleri, klinikler,  ileri yaş ve engelli bakım tesislerini, derneğimizin arabulucu olacağı kamu/özel sektör…

Eğitimler

  Termal Sağlık ve Turizm Derneği ( TESTUD ) Kamu ve Özel Kurumlardan Sağlık Turizmi Eğitim programlarının düzenlenmesi konusunda gelen yoğun talepler doğrultusunda, “ Sağlık Turizminin Geleceği ve Sağlık Turizmine Nitelikli Eleman Yetiştirme” Projesi’nin eğitim programları sektörde başarılı ve deneyim sahibi paydaşlarında görüşleri alınarak planlanmıştır. Eğitimlerin uygulama aşamasında Sağlık Turizminde  sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında “Termal Sağlık…

E-Broşür

Derneğimiz Üye Doktor, Hastane, Termal Tesis, Fizik Tedavi Merkezi, Klinik, İleri Yaş ve Engelli Bakım Merkezleri yurtdışında tanıtımına yönelik her 3 ayda bir; Dergi, Tanıtım Broşürü ve Afişler hazırlar, Basın Toplantıları düzenler ve Uluslararası Yayınlarda üyelerinin yer alması için aktif lobicilik faaliyetleri yürütür.